Naidheachdan

Foghlam Gàidhlig a’ cuideachadh le stad a chur air crìonadh a’ chànainTuesday 8th July 2014 Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig a’ Cur Fàilte air Adhartas gu Ruige Stiùireadh airson Feuman Taice a Bharrachd ann am Foghlam GàidhligTuesday 1st July 2014 Bòrd na Gàidhlig a’ toirt tuilleadh taice do dh’Oileanaich Teagaisg GàidhligThursday 19th June 2014 Stiùireadh airson nam PlanaicheanFriday 4th April 2014
learngaelic
BNG